زن و مرد هرکدام با پس زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و حتی فکری پا به زندگی مشترک می گذارند. شاید نیمی از ناسازگاری های زندگی مشترک، مربوط باشد به عدم شناخت زن از طرز تفکر و خواسته های شوهر. دکتر فیل، روان شناس و نویسنده مشهور آمریکایی، در این گفتگو بیان می کند که مردان درباره ازدواج واقعا چه طور فکر می کنند.
برای یک مرد، ازدواج یعنی یک تحول بزرگ در زندگی؛ هم از نظر فکری، هم از نظر رفتاری. حالا سوال، این است : تفاوت یک مرد مجرد با یک مرد متاهل در چیست؟
جای هیچ شکی نیست که ازدواج تغییرات بزرگی برای یک مرد به همراه دارد. در بیشتر موارد، رفتار یک مرد متاهل مسوولانه تر از یک مرد مجرد است. در محل کار، مسوولیت پذیرتر است، روابط اش و اینکه چه تاثیری روی دیگران می گذارد کاملا متفاوت با یک مرد مجرد است. در موارد کمی هم، مردان متاهل دمدمی مزاج هستند. این گونه افراد در برخورد با مسایل کوچک و بزرگ زندگی شان سرکش هستند…

بقیه در ادامه مطلب.......................